Tillsågning dalahästar i Nusnäs i Dalarna
Dalahästar