Bilkyrkogård - uppallad skrotbil

Corvette

Båstnäs