På väg till kyrkan i Gammelvala Värmland 2007
Samlaren - Gammelvala 2007

Samlaren - Gammelvala 2007