Garnfärgning i Gammelvala
Samlaren - Gammelvala 2007

Samlaren - Gammelvala 2007