Rälsbuss vid Lundsbrunn järnvägstation
Samlaren - Rälsbuss Skara-Lundsbrunn

Samlaren - Rälsbuss Skara-Lundsbrunn