Ångturbin i Ånglok
Samlaren - Rälsbuss Skara-Lundsbrunn

Samlaren - Rälsbuss Skara-Lundsbrunn