Startsidan, klicka/Home, click !  
Innehåll Allmänna bilder Nostalgi & Samlarlänkar Lista över Samlare Samlarannonser
Astrid Lindgren
Bergmanaffischer
Bildsidor
Bilkyrkogård
Biltelefoner
Bonader
Borgward
Bryggerietiketter
Christiania
Clas Ohlson kat.
Corvette
Dalahästar
Emaljskyltar
Filmaffischer
Folkparken
Forsvik Bruksmiljö
Gammelvala
Godis 1965
Hattnålar
Hem till Byn
Idrottsbilder 1957
Kosta/Orrefors
Kristallmottagare
Länkar - Sökmask.
Lanthandelsmuseum
Läcköbussen
Medeltidsbilder
Mercedes Benz
Motala långvåg
Mopedsamling
Märklin
Mössmärken
Offroaders
Olsson Hagalund
Opel-Museum
Pansarmuseum
Polisbrickor
Porsche plåtbilar
Porsche
Privatradio
Radioapparater
Radiobroschyrer
Radiorör
Radions historia
Ransoneringskort
Reklam från 1920
Rekords
S/S Trafik Hjo
Shell-Mack
Skolmuseum
Sony Walkman
Sparbanksbössor
Sv. Uppfinnare
Telefonens historia
Telefoner
Transistorradio
Traktorer
Tretorn kataloger
TV-Guide 1964
Tändsticksetiketter
Veteranbilar
Ånglok/Rälsbuss
Copyright INFO

Bon Jour

Radio Nord - din kommersiella radiostation

Radio Nord startade sina sändningar kl 10:00 den 8 mars 1961 från fartyget "Bon Jour" som låg på internationellt vatten utanför Ornö, ca 1 timmes båtfärd från Nynäshamn. Man sände på 495 meter mellanvåg. Radio Nord blev enormt populär. Dygnet runt spelades musik varvat med nyheter och reklam. "Topp 20" sändes för första gången den 12 april, programmet sändes onsdagskvällar klockan 20:00 och blev ett av Radio Nords mest populära program. Den 12 nov. startades "De Tio", svensk skivbarometer sändes på söndagsförmiddagarna 10:15-11:00. Flera andra program fanns med i Radio Nords sändningar, men ack den glädje som varar. Den 22 maj 1962 antogs i riksdagen en ny lag som förbjöd Rado Nord. Bakom lagförslaget stod sossarna (och Centerpartiet) med diktatorn Olof Palme i spetsen som tystade yttrandefriheten i etern. Radio Nords sista sändningsdag, den 30 juni 1962, klockan 24:00 spelades den sista skivan från fartyget Bon Jour, nämligen "Stick i väg Jack".

Hur började det - så här skrev R&T 1961
Den illegala rundradiosändaren Radio Nord, som sedan mars månad i år hörts på frekvensen 602 kHz, är installerad ombord på det i Nicaragua inregistrerade fartyget Bon Jour på 450 ton dwt. MS Bon Jour, som ankrat upp på internationellt vatten på 23 m djup utanför Utö i Stockholms skärgård, äges av ett programbolag i Stockholm, Radio Reklam Produktions AB, som säljer annonstid av två slag, dels för s.k. punktreklam (kortare inslag, o.k. spots), dels för sponsorprogram, dvs. underhållningsprogram med reklaminslag. F.ö. sändes underhållningsmusik och - 15 ggr om dagen - nyheter i sammandrag. Sändningarna pågar dygnet runt utom måndagar kl. 00.00-06.00, då stationen är stängd för underhållsarbeten och service.

Studion i land.
Alla program bandas i programbolagets lokaler på Kammakargatan 46 i Stockholm, där man förfogar över tre studios. Att man har tre studios betyder, att man trots dygnetruntsändningen inte hehöver arbeta hela dygnet i inspelningslokalerna. Ett program på t.ex. en timme kan bandas på 20 minuter om man samtidigt använder alla tre studiolokalerna. För inspelningen av programmen användes Ampex bandspelare och Gates skivspelare. De inspelade banden förpackas i en vattentät metallkapsel, som dagligen flygs från Bromma och släpps ner vid Bon Jours ankarplats utanför Utö, där den fiskas upp av besättningen. Mindre brådskande transporter samt skrymmande gods (apparatur och proviant) sänds från Nynäshamn med en fiskebåt. För brådskande meddelanden, t.ex. nyheter, användes en 50 W fartygstelefon, som går över Stockholms radio (f.d. Stavsnäs radio).

Tjänsten ombord.
Personalen arbetar i skift, de har två veckors tjänstgöring ombord och en veckas ledighet i land. Utom fartygets ordinarie besättning tjänstgör samtidigt tre tekniker och en redaktör. Den sistnämnde är ocksâ hallåman och svarar för nyhetsinslagen som baseras på nyhetssändningar som avlyssnas med hjälp av två mottagare, en National NC400 och en Hallicrafter SX-100.
Teknikerna sköter kontrollbordet och övervakar sändaren. Flera av teknikerna är f.ö. aktiva sändaramatörer, som på sina frivakter ombord använder en Collins sändare-mottagare KWM-2, som ger ca 100 W på telefoni orh 150 W på CW. Stationssignaler SM5BXI och SM5CMA. Hittills har det mest kört på 20 m men de planerar att även komma på 80 m-handet. Även chefsteknikern, Mr Archie Mensch (W0MTN) från Texas är sändaramatör. Det är han som svarat för installationen av rundradiostationen ombord.

Sändare
Under däck finns två kristallstyrda mellanvågssändare typ 316B, från Continental Electronics, USA, vardera på ca 10 kW uteffekt. Av dessa används för närvarande endast den ena, den andra står i reserv. Man planerar dock att inom en snar framtid fördubbla uteffekten genom att köra båda sändarna parallellt. I det skärmgallermodulerade slutsteget, sitter tre parallellkopplade rör, EIMAC 4CX5000A, som matas med 7,5 kV anodspänning. Modulationsgraden håller sig omkring 90 % med automatisk klippning vid 95 % för att undvika övermodulation. Högsta modulationsfrekvensen 3 kHz begränsas i huvudsak av den smalbandiga antennen. Själva sändaren medger en bandbredd av 115 kHz. Sändaren moduleras från ett bandspelarstativ med plats för fyra bandspelare och rullar med vardera 1,5 timmes speltid vid handhastigheten 7 ½"/sek. Uteslutande Scotch tape på polyesterbas användes. Huvudbandspelaren, har levererats från Broadcast Electronics Inc., USA, som även levererat bandspelare av kassettyp, s.k. spotmasters, för maximum tre minuters reklaminslag. I nyhetsredaktionen användes bandspelare av fabrikaten Exacton och Stenorette.

Antennsystem.
På grund av den korta antennen - längd 0,07 lambda - blir matningsimpedansen lågohmig. Antennsystemet är där för utfört som en flerfaldig folded unipole. Förliga och aktra maststag fungerar som extra omvikta antennelement. Efter spegling i jordplanet kan man uppfatta antennsystemet som en flerfaldigt omvikt dipol, vars element kompletterats med förlängningsspolar för att kompensera de kapacitiva reaktanserna. Masten av metall, som är jordad i båtskrovet, har en höjd över däck av ca 37 meter.
Eftersom även vanten deltar som aktiva strålningselement är ström- och spänningsfördelningen över antennen nâgot oregelbunden. Strömstyrkan varierar mellan 15 och 80 A och spänningen mellan 700 V och 13 kV. Det är alltså inte tillrådligt att klättra upp i riggen under pågående sänding.
Kapacitiva reaktanserna stämmes bort med hjälp av variometrarna L2 och L3 vardera i serie med en vakuumkondensator, som tål 16 kV och 175 A och levereras av Jennings Vacuum Capacitors, USA. Man hoppas att dessa nya kondensatorer skall hålla. Tidigare har man haft besvär med överslag och med den mekaniska hållfastheten.
Trots att båtens skrov är av järn har man haft besvär med jordningen. Alla delar måste förenas med grova vajrar som med kopparband förenats med kölen. Antennproblemet har varit besvärligt att lösa. Antennen skall exempelvis tåla de mekaniska påkänningar som ett litet fartyg utsättes för i hård sjö.
En på basis av en del fältstyrkemätningar beräknad fältstyrkekarta. Som synes är antennsystemets riktningsdiagram något ellipsformat med storaxeln i fartygets längdriktning. Detta är mindre lämpligt, eftersonm det för det mesta blåser nordliga vindar utanför Utö och man ju helst vill ha max. utstrålning in mot land. Man tänker därför vrida antenndiagrammet 90 grader genom att fasa antennströmmen i vanten i stället för i stagen. Hur isbildningen kommer att klaras återstår att se i vinter. Generatorerna ombord, två 60 Hz Allis Chalmers på vardera 91 kVA, räcker för både sändning och avisning. Dessutom finns en 50 Hz hjälpmaskin kvar från den period då fartyget seglade som tysk vedskuta under namnet Olga.

Räckvidd
Av stort intresse för en kommersiell station av typen Radio Nord är givetvis räckvidden. För god mottagning på dagen räknar man med att det på landsbygden fordras 100-500 mV/M, i mindre städer 500 mV/M-2 mV och i storstäder 2-10 mV/m fältstyrka. Detta gäller under dagtid. På natten blir förhållandena ogynnsammare, dels uppstår interferensstörningar från legala rundradiosändare, dels uppstår det fading på ca 60-lO0 km avstånd från sändaren p.g.a. interferens mellan mark- och rymdvåg (distorderande fading). Å andra sidan kommer då rymdvågen att nå betydligt längre, så att stationen blir hörbar uppåt Norrland och ner till Skåne. Enligt lyssnarrapporter till Radio Nord har stationen avlyssnats från Torneå i norr till Malmö i söder.
Utgår man från den beräknade räckvidden kommer man fram till att Radio Nord bör ge relativt god hörbarhet i den östligaste delen av Sörmland och sydöstra delen av Uppland. Det är det lyssnarunderlag som denna räckkvidd ger som ligger till grund för annonspriserna. Under dygnets dyraste timmar, kl. 06.00 -09.00 och 17.00-20.00, är annonspriset 200 kr. för 10 sekunder, 300 kronor för 30 sekunder och 400 kronor för 60 sekunder.

Framtidsplaner
På en förfrågan huruvida verkksamheten lönar sig och om man har planer på att uttöka den, svarade presschefen, redaktör Kaj Karlholm, att affärerna går bra. För sin del skulle han gärna vilja införa reklambetalda TV-program från Bon Jour. Han är övertygad om att Sveriges Radio senast inom 2 år blir tvungen att acceptera reklaminslag i sina program med början i TV. Enligt studiochefen Per Lönndahl har man diskuterat planer på TV-reklam, men det förefaller att ställa sig alltför dyrt för annonsörerna. Man har även diskuterat att ersätta Bon Jour med ett större fartyg.
Som finansiärer för produktionsbolaget, vars verkställande direktör är Jack S Kotschak, står amerikanska intressen, bland vilka kan nämnas sådana namn som Clint Murchison Jr och Robert F Thompson, båda ägare till ett flertal TV- och radiostationer i USA.


Bildtidningen SE besöker Bon Jour April 1961.
Nu får dom lägga ut vilka krokben dom vill för Radio Nord, nu stoppar dom oss aldrig. Detta säger studiochefen på Radio Nord, Pelle Lönndahl övertygat. För en och en halvtimme sedan lämnade SE-medarbetaren Nynäshamn med Radio Nords proviantbåt, en liten fiskeskorv som Kotschack kom över för 20.000 i Blekinge. Nu ser vi masttoppen på sändarfartyget, den gamla tyska vedskutan Olga som blivit nicaraguansk på gamla dar och döpts till Bon Jour, fribrytaren på Östersjön. Nu har vi bara en timmes dunkelidunkande kvar mellan vågtopparna innan vi är framme.

Båtresan till Bon Jour
Vi har med oss proviant, tekniska förnödenheter och personalavlösning. Det är Janne Gunnarsson, tekniker som varit hemma i stan en vecka, det är Kaj Karlholm, tidigare PR-man på SAS, Paramount och Rädda Barnen, nu nyanställd hallåman på Radio Nord, det är Björn Fredrik Höijer, tidigare stockholmssredaktör för Kvälls-Posten i Malmö, nu hallåman på Radio Nord. Pelle Lönndahl, tidigare ljudtekniker hos Sandrews, nu chefstekniker och studiochef hos piraterna.

Bordning
Det är lite grann av julafton när proviantbåten bordat och ligger där vid fartygsidan och åker hiss i dyningarna. Där morsas och kramas det, delas ut tobak och post. Kocken Greta hänger över relingen och skriker på köttfärs. Maskinisten, Ture, göteborgare, är ivrig att få ombord några pryttlar till generatorerna. Archie, den amerikanske teknikern från Texas, verkar helt främmande i miljön med sin stoppröda lumberjacka. Han har inte fått ice-cream soda på tre månader. Hallåmännen som tjänstgjort ombord i elva dagar - rättare sagt dygn - lämnar Bon Jour, gråbleka, tröttkörda och förbannade..."jävla sätt att sparka igång med regelbundna nyhetssändningar när vi bara är två, vi har inte sovit på fyra nätter".

Ombord på Bon Jour
Den gamla vedskutan har verkligen undergått förändringar. I lastrummet bor personalen, sju mans besättning och nio radiokillar, i ultramoderna hytter. I det nya däckshuset finns pentry, mäss för 18 personer, studio med kontrollrum och så själva sändarna.

På bryggan står kapten John Johnsson, en lugn och trivsam karl som gått på värmen förr och nu befinner sig i att föra skepp som gör en medelfart på noll knop. Hur skall man klara höstens stormar och vinterns isar? Stormarna klarar vi, säger han. Under den svåra stormen före påsk pressades fartyget ned så att masten lutade 40 grader. Det tålde båten utan vidare och sändningen rubbades inte heller av rullningen. Gränsen går vid 62 grader. En sådan orkan finns inte ..? Värre blir det med isarnarna. Det hände ett par gånger under 40-talet och en gång under 50-talet att isen lade sig ända här ute. Sker det en gång till, får vi avbryta sändningarna och söka hamn. För isskruvning klarar vi inte.

I ett minimalt kontrollrum sitter teknikerna i tretimmarsskift. Värre blir det när man skall sända 24 timmar om dygnet. Hittills har man bara sänt i 18 för ge teknikerna 6 timmars chans att finjustera antennmasten. (skulle de knata upp i masten under pågående sändning, skulle de bränna brallorna av sig) Uppspelningsanläggningen har plats för fyra bandrullar, tre med musik och en med commercials, s.k. reklamrullar. Teknikern saxar mellan bandrullarna enligt ett strikt körschema. Tio gånger om dagen skall hallåmannen i studion släppas in för direktsändning av nyheter.

Hur får Radio Nord sina nyheter?
Höijer och Karlholm: - Redaktionen inne i Stockholm börjar kl. 3:30 på morgonen med att skumma tidningarna och samla material från 23 korrespondenter i landsorten. Materialet bantas ned till en kommunike som sänds per radiotelefoni till oss. Santidigt arbetar vi själva ute på båten med kontinuerlig avlyssning av utländsk radio. Vi tar in Voice of America direkt från Washington och BBC direkt från London. Eftersom vi i motsats till Sveriges Radio kan stoppa in nyheter lite när som helst i programmet, var vi först i etern med t.ex Gagarin och först med invasionen på Kuba.

Varje dag kl. 10:30 lyfter ett flygplan från Bromma och styr ut mot havsbandet, kretsar ett varv kring Bon Jour och sedan fäller "droppen" - vattentät behållare - i havet intill fartyget. Behållaren fiskas upp av besättningen och innehåller dagens magnefonband, färska telegram, tidningar och post. Under eftermiddagen återkommer landredaktionen med mera nyheter per radiotelefoni. Redaktionen ombord redigerar, lyssnar, skriver och hallåar 16-18 timmar om dygnet. Efter sista nyhetssändningen kl. 22:15 är det två dödströtta hallåmän som drar av sig piratbyxorna och stupar i säng.
Men besättningen i övrigt sitter i mässen och ser TV (tv-underhållning och stormvarningar får vi från Sveriges radio, så någon glädje har vi av dom) En trivsam familjär ton härskar i mässen medan fartyget gungar i kvällsdyningen. Greta, kocken, säger; Idag grabbar, har jag äntligen kommit på varför det är fyra man ombord som alltid ska ha äggen vändstekta. Dom har helskägg och vill inte ha gula i skägget.
TV:n kör Aktuellt. Oroligheterna på Kuba fladdrar förbi. Styrman saäger: - I morgon kommer Fidel Castro och begär asyl på Bon Jour! - Nä, bevare mej väl, säjer Greta, en till som skall ha vändstekta ägg står jag inte ut med!

När havets dyningar mjuknat, när månskäran ristar sitt silversår i de svarta vågorna och fyrarna. Landsort i sydväst och Huvudskär i norr, börjar svänga sina ljuslasson över havet och det endast är studioventilen som lyser ombord, då tar sig en och annan en promenad på däck, blåser ut piprök i den tysta vårnatten och säger; - Dom får säga vad dom vill om Radio Nord, för oss som håller på här ute på pråmen är det ett ganska tjusigt och ganska fascinerande äventyr i etern...

Vad gjorde Jack Kotschak efter Radio Nord tiden?
F.d Radio Nordchefen Jack Kotschak kopplar av med intensiva tennismatcher på sin nyanlagda bana som har kostat honom 30.000:- och ligger i anslutning till Morsta gård, välbevakad fritidsparadis i Roslagen, 3.5 mil norr om Stockholm. Tennisbanan består av en slags porös cement som släpper igenom väta och är spelbar efter t.ex. ett skyfall. En amerikansk kastmaskin serverar tennisbollar på löpande band.Swimmingpool som rymmer minst 50 personer. Takförsedd utebar med infravärme och portabel TV på bordet och inmonterat i väggen en bandspelare med Radio Nords bästa skivmusik. Högtalare lite varstans i trädgården spelar Radio Nords sista melodi som spelades på båten Bon Jour, "Stick i väg, Jack".

Jacks nya bil, en Lancia G1 (pris 37.500:- på gatan) ett under av skönhet och snabbhet. Jack Kotschak har just blivit generalagent för märket. Hans närmsta planer är försäljning av Lanciabilar och han förbereder även en country club i stockholmstrakten, alltså ett fritidsområde med tennis- och golfbanor, swimmingpools, bastu och bowlingbanor. En eller par spelfilmer står också på programmet. Ett redan färdigt manuskript, en film med amerikanskt kapital och amerikanska skådespelare, spelas in delvis i Sverige och Finland. Ett manuskript om Radio Nord håller på att skrivas. Det skall bli en samhällssatir. Nästa grej Jack planerar är försäljning av Washmobil, alltså en maskin (numera biltvätt med borstar) från USA som borstar bilar på tre minuter. Finns inte i Sverige men är efterfrågad. Distribution av utländska spelfilmer finns också med i planerna.

Jacks intresse för kommersiell radio har inte dött. Texasmiljonärerna som finansierade Radio Nord tänker starta en sändare på Cypern och en i Beirut. Kotschak har erbjudits kompanjonskap men har ännu inte accepterat. Däremot skall han se till att sändarna kommer igång och föra underhandlingar med myndigheter i respektive länder. Några motreaktioner från regeringshåll blir inte aktuellt där, säger Jack småleende. Bon Jour kommer i dagarna att ankra i Themsenmynningen. Fartyget är sålt och företaget som skall driva sändningarna heter Radio Atlanta.

Avslutningsvis säger Jack ang. Radio Nord att det var synnerligen en svår affär att driva. Det var nyanskaffningar till båten hela tiden, och vi fick ta emot stora smällar då generatorer etc inte höll. 3.8 miljoner investerades. Omkostnaderna av 50-talet anställda täcktes av annonsintäkterna men någon amortering på kapitalet fick amerikanarna inte. Om Radio Nord hade fått arbeta ifred från myndigheternas sida så hade det säkert blivit en lönande affär. Personligen har ingen ekonomisk förlust drabbat mig annat än att jag plötsligt har tre kontor, inklusive det specialinredda för Radio Nord.

På Kammakargatan (inspelningslokalerna mm) infinner sig ödsligen själv. Inte en Radio Nordpryl finns kvar, däremot chefen och sex medarbetare. Snart flyttar vi kanske också, det är inte bestämt. En del skall ev. arbeta på radiostationer i USA. Till sist har Jack Kotschak ännu ett järn i elden. Han funderar på att starta en PR-firma med Kerstin Bernadotte. Överläggningar pågår. Kotschak ger aldrig upp, han inspireras av motgångar. Han citerar en kinesisk filosof; Fiske har sin tid. Nättorkning sin.
QSL-kort från Radio Nord daterat 11.41 SNT 22/4 1961. Fram och baksida. Tack till Jan Sköldin för bilden.

Fiskare utanför Västervik fann metallkapsel!
Någon gång under sommaren 1962 upptäckte en fiskare utanför Västervik något som han först trodde var en mina, men som visade sig vara en metallkapsel från Radio Nord. Han tog med sig makapären till fiskartorget och tänkte kanhända att kan man kränga torsk och flatrökt ål så borde man även kunna sälja detta.

Innehållet i kapseln köptes och exakt hur affären gick till är numera höljt i dunkel, men så mycket är klart att personen som var god vän med min far föreslog att att de två skulle köpa fyndet tillsammans, vilket de också gjorde.

Vad var det de köpte?
- 18 stycken rullband innehållande program från den 3 och 4 april samt från den 30 juni 1962, det senare med påskriften "sista dagen". De ligger nu på 17-centimetersrullar (spolar), och några mindre, men han har ett bestämt minne av att de från början låg på större rullar, kanske 24-25 cm. Han har själv spolat över dem för att kunna spela dem på sin egen bandspelare. Banden är alltså original, men de ursprungliga rullarna finns inte kvar. Med finns även skrivna körscheman. Annars inget annat.

Själva kontainern (kanistern, anm. Jan), eller kapseln, har han aldrig sett. Han har i dag även talat med personen som var med och köpte banden mm. Hans minne var att någon kapsel aldrig fanns med vid försäljningen. Dessutom trodde han sig inte äga lika många band, om de ens fanns kvar. Han lovade dock att leta i vidare.

TACK till Fredrik som återberättat detta till Jan Johansson, www.samlaren.org


Jack Kotschak och Radio Nord
Jag läste nyligen din sida om Jack Kotschak och Radio Nord. Min far var bekant med honom, och jag träffade honom flera gånger när jag var liten grabb. Han gav mig en hel del leksaker som någon son haft. Jag fick även massor av gamla stenkakor, men tyvärr har jag ingenting kvar av det. Däremot har jag kvar ett par Radio Nord-nålar, och även den sista top 20 listan! Alltså den som du skrev att någon grabb fått av Kaj Karlholm, och som var rätt unik. Vidare har jag boken "Radio Nord kommer tillbaka" som Jack Kotschak gett till någon, och signerat 1963. Det är alltså inte jag som fått boken, utan det står ett annat namn i den.

Sista gångerna jag träffade honom var i mitten på 70-talet när han hade sitt kontor i ett av kungstornen på Kungsgatan. Jag jobbade då i en elaffär "Hjalmar Löfqvists Elektriska" (finns ej kvar längre) på Stureplan, dit han kom ibland.

I början på 70-talet ordnade han också så att min syster och jag fick träffa Jerry Lewis. Han skulle spela in en film i Sverige som hette "Dagen då clownen grät". Och de ville ha statister som skulle spela judiska barn i ett fångläger. Och jag minns inte hur, men på något sätt var Jack Kotschak inblandad i den filmen. Så vi fick åka till filmstaden för att bli godkända av Jerry Lewis, och även prova kläder som vi skulle ha i filmen. Någonting hände, och filmen släpptes aldrig.

TACK till Bengt Dahlgren som mailat denna intressanta berättelse / Jan Johansson, www.samlaren.orgJulkort från Lasse Karlsson, f.d. tekniker på Radio Nord ("Radio Nord kommer tillbaka" 1992)

Radiojinglar: 
Stockholm   I takt med tiden   Stationen som tar ton   För alla   Har du radio?   Opel Rekord   Pan American   Gille Glass   Surf   Grundig   Campari  

Vem låg etta på Radio Nords Topp 20:s lista sista veckan i April 1962?
Radio Nords Topp 20, lyssna till åtta minuter ljudmasterband från landstudion på Kammakargatan.
De Tio, från sista programmet + jinglar mm.
Radio Nord kommer tillbaka, några minuter med Lasse Karlssons "RN" från Hagfors via satellit 1991.
Radio Syd, Britt Wadner i programmet Söndagsposten innan hon skall åka iväg på en månads fängelse.
Radio Luxemburg, från The station of the Star (satellit) och sedan AM 208 M/1440kHz, sista minuterna innan mellanvågsstationen stängs. (19911230 kl 04:00SNT)
Radio Luxemburg, The station of the Star stängs för gott. (satellit - 19921231 kl 01:00SNT)
Radio Luxemburg, igång igen, nu på webben - året är 2007.
Lyssna till sista minuterna innan Motala Långvåg stänger långvågsstationen den 30 nov. 1991 kl 23:15


WM i Tungvikt: 
Ingo vs Floyd, Ingemars knockout-seger i Yankey Stadion, New York Juni 1959
Ingo avled den 30 jan. 2009. Vila i frid Ingo, en gång champ alltid champ!

(Lyssna direkt i Windows Media Player version 11)

Radio Nord-samling
Klicka för större format och info
Klicka för större format och info
Klicka för större format och info
Klicka för större format och info
Klicka för större format och info
Klicka för större format och info
Klicka för större format och info
Klicka för större format och info
Klicka för större format och info
Klicka för större format och info
Klicka för större format och info
Klicka för större format och info
Klicka för större format och info
Klicka för större format och info
Klicka för större format och info
Klicka för större format och info
Klicka för större format och info
Klicka för större format och info
Bilder jag fått av Lasse Karlsson, f.d. tekniker på Bon Jour, Radio Nord (Bilderna är från början av 1990-talet)

Bilden överst är ett QSL-kort som Lasse gav ut när han sände via satellit (bandade pgm till Hank de Jong, RNI, Radio Northsee International, Halden Norge) via sin hemmasnickrade studio i Hagfors och övriga bilder visar studion i vardagsrummet tillsammans med sin sändarkompis Karl-Erik, åren är 1991/1992.

Lasse Karlsson avled Julafton 2003, strax innan pensioneringen. Han var alltid glad, positiv och hade alltid nya "järn" i elden. Du kan lyssna på honom och hans kollega på länken ovan (Radio Nord kommer tillbaka). SM6CJJ, som han nämner i programmet är undertecknad och Lasse var även han radioamatör, SM4FVD.
Tack Lasse för alla prylar, alla samtal mm. Vila i frid. / Din Radio Nord-vän Jan Johansson

Radio Nord - Lasse Karlssons film (Lasse var tekniker på Bon Jour)
Länkar: 
Bilder   Topp 20 listor.

Källor:
Radio&Television nr 7 1961, Bildtidningen SE, 27 april 1961, 4 okt. 1962, FIB nr 22 1961 m. fl.

Copyright © 1996-2021 www.samlaren.org [an error occurred while processing this directive]