Startsidan, klicka/Home, click ! Klicka !
Innehåll Allmänna bilder Nostalgi & Samlarlänkar Lista över Samlare Samlarannonser
Astrid Lindgren
Bergmanaffischer
Bildsidor
Bilkyrkogård
Biltelefoner
Bonader
Borgward
Bryggerietiketter
Christiania
Clas Ohlson kat.
Corvette
Dalahästar
Emaljskyltar
Filmaffischer
Folkparken
Forsvik Bruksmiljö
Gammelvala
Godis 1965
Hattnålar
Hem till Byn
Idrottsbilder 1957
Kosta/Orrefors
Kristallmottagare
Länkar - Sökmask.
Lanthandelsmuseum
Läcköbussen
Medeltidsbilder
Mercedes Benz
Motala långvåg
Mopedsamling
Märklin
Mössmärken
Offroaders
Olsson Hagalund
Pansarmuseum
Polisbrickor
Porsche plåtbilar
Porsche
Privatradio
Radio Nord
Radioapparater
Radiobroschyrer
Radiorör
Radions historia
Ransoneringskort
Reklam från 1920
Rekords
S/S Trafik Hjo
Shell-Mack
Skolmuseum
Sony Walkman
Sparbanksbössor
Sv. Uppfinnare
Telefonens historia
Telefoner
Transistorradio
Traktorer
Tretorn kataloger
TV-Guide 1964
Tändsticksetiketter
Veteranbilar
Ånglok/Rälsbuss
Copyright INFO

Lyssna och minns:

Ingo vs Floyd 1959

Radio Nord 1961

Radio Syd 1965

Motala LV 1991

R Luxemburg 1991
stänger 208 MV
Jalle Bergström
Porsche 356 plåtbilar
Jalle Bergström, samlare av tyska leksaksporschar typ 356 från 1950-1960 talet.
Denna sida visar en del av hans samling av bl.a Distler, JNF, Gescha, Tipp&Comp, CKO, Schuco, Huki, Teknofix och japanska modeller såsom KS och Aschi samt France Joustra. Jalle är även duktig på att reparera gamla plåtbilar och även byter,
säljer och köper.

Jalle Bergström, collector of german plate Porsches type 356 from 1950-1960. This side shows a part of his collections of Distler, JNF, Gescha, Tipp&Comp, CKO, Schuco, Huki, Teknofix and japanese models as KS and Aschi and France Joustra. Jalle is also proficient on repairing old plate cars. Klicka på önskad bild för större format och textinfo. OBS! Copyright © Samlaren

Click on desired picture for bigger formats and text info.
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format
Klicka för större format

Varför blir man samlare?
En röd Distler Porsche Electromatic FC fick jag Julen -56 och lyckades hålla den hel, fler tillkom under åren och blev till en samling. Roligast är när man kan tillföra samlingen en ny läcker Porsche 356.
Samlandet har även gett mej många nya vänner och bekanta under åren. Lycka till, Jalle

Why becomes collector?
A red Distler Porsche Electromatic FC might I in the Christmas -56 and I succeeded to hold the entire, more is added during the years and became to a collections. Funniest is when one can to allocate the collections a newly delicious Porsche 356. To collecting has also given me many new friends and familiar during the years. Good Luck, Jalle

FOTNOT

Konrad Dressler oHG, Fürth Bayern 1917-1970
- Verktygsmakaren Konrad Dressler hade redan lärt sig mycket hos firmorna Schoenn samt hos Götz&Son innan han 1917 grundade sin egen metall- och leksaksfabrik. Till en början tillverkade han enkla hushållsapparater men leksakproduktionen kom igång 1922.
- På 30-talet hade firman redan ett 45-tal medarbetare. De första mekaniska leksaken var en tre eller fyraxlig liten pansarbil. Den kom 1937. All tillverkning som planerades just före andra världskriget kunde inte komma i produktion förrän 1945. Mestadels var det modelltåg i 0-skalan gjorda i litograferad plåt. De tillverkades tom 1956. Dessutom fanns det bilar, bensinstationer och nyttofordon. Tillverkningen ställdes in 1970.

Konrad Dressler oHG, Fürth Bavaria 1917-1970
- Konrad Dressler had already learnt a lot of at the companies Schoenn and at Götz&Son before he 1917 based his own metal - and toy factory. To a beginning, he produced simple household devices but the toy production comes 1922. - In 1930 had the company already a 45 employees. The first mechanical toy each a three or four axle small armour car. It came 1937. All production that was planned precisely before the second world war could not come in production before 1945. Coward taking part's each that mock-up procession in 0-skalan done in lito graph row plate. The was produced empty 1956. Moreover, the cars existed, petrol stations and good vehicles. The production was set in 1970.

Johann Distler KG, Nürnberg 1900-1962
- Firman som grundades år 1900 producerade till en början enkla och billiga s.k. "Pennytoys". Efter första världskriget utökades sortimentet med flygplan, kanoner och mekaniska figurer. 1936 köptes företaget upp av Ernst Voelk och 1938 slogs det samman med TRIX.
- Bland de saker som producerades fanns den första kugghjulsdrivna bilen Wanderer med växelspak och den urverksdrivna Lilliput kom 1940. På 50-talet kom ett stort antal vackra och robusta modeller som Porsche 356 cabriolet och Porsche 7500. Dessutom brandbilar, lastbilar, elektriska tåg, tågtillbehör och också en bensinstation för tankning av bilar med uppladdningsbara batterier.
- Efter det att produktionen ställdes in 1962 så såldes en del av pressverktygen till Bryssel. Här fortsatte man tillverkningen under namnet Distler Toy ända till slutet av 1960-talet.

Johann Distler KG, Nürnberg 1900-1962
The company that was based years 1900 produced to a beginning simple and cheap “Pennytoys”. After the first world war, the assortment with aeroplanes was increased, cannons and mechanical characters. 1936 was bought the company up of Ernst Voelk and 1938 fought the together with TRIX.
- Among those things that was produced existed the first gear run the car Wanderer with gear stick and the clockwork run Lilliput came 1940. On 50-talet came a big number beautiful and quiet mischief to take models that Porsche 356 convertible and Porsche 7500. Moreover fire travels by car, trucks, electrical processions, stamina accessory and also a filling station for tankning of cars with batteries.
- After that the production was ended in 1962 so sold parts of the pressure tools to Brussels. Here the continued production during the name Distler Toy right to to the end of 1960-talet. GESCHA
Bröderna Max och Ludwig Schmid startade i Tyskland Gescha Toy Company för tillverkning av leksaker 1923-1967. En av dom finare var Gescha Porsche Sixmobil.

GESCHA
The brothers Max and Ludwig Schmid started in Germany Gescha Toy Company for production of toys 1923-1967. An of the more delicate each Gescha Porsche Sixmobil. JNF
står för Josef Neuheierl Fürth, som började tillverka leksaker redan 1920 och 1950 kom den första Porsche 356 från JNF som sedan tillverkade flera olika modeller som är svåra att klassificera på grund av att det ej fanns någon katalog över produktionen förrän 1963. JNF har under åren använt olika loggor och även helt omärkta Porschar 356. 1957 upphörde tillverkningen.

JNF
stands for Josef Neuheierl Fürth, as begun to produce toys already 1920 and 1950 comes the first Porsche 356 from JNF as afterwards several produced different models that are difficult to classify because of that the did not exist any folder over the production before 1963. JNF during the years has used differently logs and also entirely unnoticed Porschar 356. The 1957 ceased production. SCHUCO
toys startades av Heinrich Müller och Herr Schreyer 1912, tillverkningen låg i Tyskland senare Väst -Tyskland U.S. Zone och tillverkningen är fortfarande igång.

SCHUCO
toys was started of Heinrich Müller and Mr. Schreyer 1912, the production lay in Germany, later in West-German U.S. Zone. The production is still now a days. Kellerman
startade sin produktion av leksakstillverkning i Tyskland 1910 och fortsatte till 1979. 1920 blev firmanamnet CKO. Kellerman
started production of toy placid consequence in Germany 1910 and continued to 1979. 1920 became the company name CKO. Tipp&Comp
Nürnberg, Tyskland 1932-1971. Har många åtråvärda leksaker i sitt sortiment för samlare, bl.a. några Porsche 356. Väldigt enkla för att komma från Tipp&Comp.

Tipp&Comp
Nürnberg, Germany 1932-1971. Has many coveted toys in assortment for collectors, as some Porsche 356. Very simple in order to come from Tipp&Comp. Sakfel kan förekomma, detta är bara det jag kan om Porsche som leksaksbil, men man kommer på nya saker hela tiden under sitt samlande och sidan kommer att uppdateras vartefter det tillkommer något intressant. Hälsningar Jalle This is what I can about Porsche as toy automotive, but if it comes new things all the time during its gathering and the side will be updated when added some interesting. Greetings Jalle

Copyright © 1996-2021 www.samlaren.org