Startsidan, klicka/Home, click ! Klicka !
 
Innehåll Allmänna bilder Nostalgi & Samlarlänkar Lista över Samlare Samlarannonser
Astrid Lindgren
Bergmanaffischer
Bildsidor
Bilkyrkogård
Biltelefoner
Bonader
Borgward
Bryggerietiketter
Christiania
Clas Ohlson kat.
Corvette
Dalahästar
Emaljskyltar
Filmaffischer
Folkparken
Forsvik Bruksmiljö
Gammelvala
Godis 1965
Hattnålar
Hem till Byn
Idrottsbilder 1957
Kosta/Orrefors
Kristallmottagare
Länkar - Sökmask.
Lanthandelsmuseum
Läcköbussen
Medeltidsbilder
Mercedes Benz
Motala långvåg
Mopedsamling
Märklin
Mössmärken
Offroaders
Olsson Hagalund
Opel-Museum
Pansarmuseum
Polisbrickor
Porsche plåtbilar
Porsche
Privatradio
Radioapparater
Radiobroschyrer
Radiorör
Radions historia
Ransoneringskort
Reklam från 1920
Rekords
S/S Trafik Hjo
Shell-Mack
Skolmuseum
Sony Walkman
Sparbanksbössor
Sv. Uppfinnare
Telefonens historia
Telefoner
Transistorradio
Traktorer
Tretorn kataloger
TV-Guide 1964
Tändsticksetiketter
Veteranbilar
Ånglok/Rälsbuss
Copyright INFO

Bon Jour

Radio Nord - din kommersiella radiostation

Radio Nord startade sina sändningar kl 10:00 den 8 mars 1961 från fartyget "Bon Jour" som låg på internationellt vatten utanför Ornö, ca 1 timmes båtfärd från Nynäshamn. Man sände på 495 meter mellanvåg. Radio Nord blev enormt populär. Dygnet runt spelades musik varvat med nyheter och reklam. "Topp 20" sändes för första gången den 12 april, programmet sändes onsdagskvällar klockan 20:00 och blev ett av Radio Nords mest populära program. Den 12 nov. startades "De Tio", svensk skivbarometer sändes på söndagsförmiddagarna 10:15-11:00. Flera andra program fanns med i Radio Nords sändningar, men ack den glädje som varar. Den 22 maj 1962 antogs i riksdagen en ny lag som förbjöd Rado Nord. Bakom lagförslaget stod sossarna (och Centerpartiet) med diktatorn Olof Palme i spetsen som tystade yttrandefriheten i etern. Radio Nords sista sändningsdag, den 30 juni 1962, klockan 24:00 spelades den sista skivan från fartyget Bon Jour, nämligen "Stick i väg Jack".

Hur började det - så här skrev R&T 1961
Den illegala rundradiosändaren Radio Nord, som sedan mars månad i år hörts på frekvensen 602 kHz, är installerad ombord på det i Nicaragua inregistrerade fartyget Bon Jour på 450 ton dwt. MS Bon Jour, som ankrat upp på internationellt vatten på 23 m djup utanför Utö i Stockholms skärgård, äges av ett programbolag i Stockholm, Radio Reklam Produktions AB, som säljer annonstid av två slag, dels för s.k. punktreklam (kortare inslag, o.k. spots), dels för sponsorprogram, dvs. underhållningsprogram med reklaminslag. F.ö. sändes underhållningsmusik och - 15 ggr om dagen - nyheter i sammandrag. Sändningarna pågar dygnet runt utom måndagar kl. 00.00-06.00, då stationen är stängd för underhållsarbeten och service.

Studion i land.
Alla program bandas i programbolagets lokaler på Kammakargatan 46 i Stockholm, där man förfogar över tre studios. Att man har tre studios betyder, att man trots dygnetruntsändningen inte hehöver arbeta hela dygnet i inspelningslokalerna. Ett program på t.ex. en timme kan bandas på 20 minuter om man samtidigt använder alla tre studiolokalerna. För inspelningen av programmen användes Ampex bandspelare och Gates skivspelare. De inspelade banden förpackas i en vattentät metallkapsel, som dagligen flygs från Bromma och släpps ner vid Bon Jours ankarplats utanför Utö, där den fiskas upp av besättningen. Mindre brådskande transporter samt skrymmande gods (apparatur och proviant) sänds från Nynäshamn med en fiskebåt. För brådskande meddelanden, t.ex. nyheter, användes en 50 W fartygstelefon, som går över Stockholms radio (f.d. Stavsnäs radio).

Tjänsten ombord.
Personalen arbetar i skift, de har två veckors tjänstgöring ombord och en veckas ledighet i land. Utom fartygets ordinarie besättning tjänstgör samtidigt tre tekniker och en redaktör. Den sistnämnde är ocksâ hallåman och svarar för nyhetsinslagen som baseras på nyhetssändningar som avlyssnas med hjälp av två mottagare, en National NC400 och en Hallicrafter SX-100.
Teknikerna sköter kontrollbordet och övervakar sändaren. Flera av teknikerna är f.ö. aktiva sändaramatörer, som på sina frivakter ombord använder en Collins sändare-mottagare KWM-2, som ger ca 100 W på telefoni orh 150 W på CW. Stationssignaler SM5BXI och SM5CMA. Hittills har det mest kört på 20 m men de planerar att även komma på 80 m-handet. Även chefsteknikern, Mr Archie Mensch (W0MTN) från Texas är sändaramatör. Det är han som svarat för installationen av rundradiostationen ombord.

Sändare
Under däck finns två kristallstyrda mellanvågssändare typ 316B, från Continental Electronics, USA, vardera på ca 10 kW uteffekt. Av dessa används för närvarande endast den ena, den andra står i reserv. Man planerar dock att inom en snar framtid fördubbla uteffekten genom att köra båda sändarna parallellt. I det skärmgallermodulerade slutsteget, sitter tre parallellkopplade rör, EIMAC 4CX5000A, som matas med 7,5 kV anodspänning. Modulationsgraden håller sig omkring 90 % med automatisk klippning vid 95 % för att undvika övermodulation. Högsta modulationsfrekvensen 3 kHz begränsas i huvudsak av den smalbandiga antennen. Själva sändaren medger en bandbredd av 115 kHz. Sändaren moduleras från ett bandspelarstativ med plats för fyra bandspelare och rullar med vardera 1,5 timmes speltid vid handhastigheten 7 ½"/sek. Uteslutande Scotch tape på polyesterbas användes. Huvudbandspelaren, har levererats från Broadcast Electronics Inc., USA, som även levererat bandspelare av kassettyp, s.k. spotmasters, för maximum tre minuters reklaminslag. I nyhetsredaktionen användes bandspelare av fabrikaten Exacton och Stenorette.

Antennsystem.
På grund av den korta antennen - längd 0,07 lambda - blir matningsimpedansen lågohmig. Antennsystemet är där för utfört som en flerfaldig folded unipole. Förliga och aktra maststag fungerar som extra omvikta antennelement. Efter spegling i jordplanet kan man uppfatta antennsystemet som en flerfaldigt omvikt dipol, vars element kompletterats med förlängningsspolar för att kompensera de kapacitiva reaktanserna. Masten av metall, som är jordad i båtskrovet, har en höjd över däck av ca 37 meter.
Eftersom även vanten deltar som aktiva strålningselement är ström- och spänningsfördelningen över antennen nâgot oregelbunden. Strömstyrkan varierar mellan 15 och 80 A och spänningen mellan 700 V och 13 kV. Det är alltså inte tillrådligt att klättra upp i riggen under pågående sänding.
Kapacitiva reaktanserna stämmes bort med hjälp av variometrarna L2 och L3 vardera i serie med en vakuumkondensator, som tål 16 kV och 175 A och levereras av Jennings Vacuum Capacitors, USA. Man hoppas att dessa nya kondensatorer skall hålla. Tidigare har man haft besvär med överslag och med den mekaniska hållfastheten.
Trots att båtens skrov är av järn har man haft besvär med jordningen. Alla delar måste förenas med grova vajrar som med kopparband förenats med kölen. Antennproblemet har varit besvärligt att lösa. Antennen skall exempelvis tåla de mekaniska påkänningar som ett litet fartyg utsättes för i hård sjö.
En på basis av en del fältstyrkemätningar beräknad fältstyrkekarta. Som synes är antennsystemets riktningsdiagram något ellipsformat med storaxeln i fartygets längdriktning. Detta är mindre lämpligt, eftersonm det för det mesta blåser nordliga vindar utanför Utö och man ju helst vill ha max. utstrålning in mot land. Man tänker därför vrida antenndiagrammet 90 grader genom att fasa antennströmmen i vanten i stället för i stagen. Hur isbildningen kommer att klaras återstår att se i vinter. Generatorerna ombord, två 60 Hz Allis Chalmers på vardera 91 kVA, räcker för både sändning och avisning. Dessutom finns en 50 Hz hjälpmaskin kvar från den period då fartyget seglade som tysk vedskuta under namnet Olga.

Räckvidd
Av stort intresse för en kommersiell station av typen Radio Nord är givetvis räckvidden. För god mottagning på dagen räknar man med att det på landsbygden fordras 100-500 mV/M, i mindre städer 500 mV/M-2 mV och i storstäder 2-10 mV/m fältstyrka. Detta gäller under dagtid. På natten blir förhållandena ogynnsammare, dels uppstår interferensstörningar från legala rundradiosändare, dels uppstår det fading på ca 60-lO0 km avstånd från sändaren p.g.a. interferens mellan mark- och rymdvåg (distorderande fading). Å andra sidan kommer då rymdvågen att nå betydligt längre, så att stationen blir hörbar uppåt Norrland och ner till Skåne. Enligt lyssnarrapporter till Radio Nord har stationen avlyssnats från Torneå i norr till Malmö i söder.
Utgår man från den beräknade räckvidden kommer man fram till att Radio Nord bör ge relativt god hörbarhet i den östligaste delen av Sörmland och sydöstra delen av Uppland. Det är det lyssnarunderlag som denna räckkvidd ger som ligger till grund för annonspriserna. Under dygnets dyraste timmar, kl. 06.00 -09.00 och 17.00-20.00, är annonspriset 200 kr. för 10 sekunder, 300 kronor för 30 sekunder och 400 kronor för 60 sekunder.

Framtidsplaner
På en förfrågan huruvida verkksamheten lönar sig och om man har planer på att uttöka den, svarade presschefen, redaktör Kaj Karlholm, att affärerna går bra. För sin del skulle han gärna vilja införa reklambetalda TV-program från Bon Jour. Han är övertygad om att Sveriges Radio senast inom 2 år blir tvungen att acceptera reklaminslag i sina program med början i TV. Enligt studiochefen Per Lönndahl har man diskuterat planer på TV-reklam, men det förefaller att ställa sig alltför dyrt för annonsörerna. Man har även diskuterat att ersätta Bon Jour med ett större fartyg.
Som finansiärer för produktionsbolaget, vars verkställande direktör är Jack S Kotschak, står amerikanska intressen, bland vilka kan nämnas sådana namn som Clint Murchison Jr och Robert F Thompson, båda ägare till ett flertal TV- och radiostationer i USA.


Bildtidningen SE besöker Bon Jour April 1961.